İsmail Kurtul Sağlık Ocağı

İskur Grup tarafından temelleri 2006 yılında atılan İsmail KURTUL Sağlık Ocağı 2008 Yılında İl Sağlık Müdürlüğü’ne devir edilerek sağlık hizmetlerine kazandırılmıştır.
İsmail KURTUL Sağlık Ocağı ; 2 Acil Müdahale Odası, 6 Muayene Odası, 1 Doktor Odası, 1 Hemşire Odası ve 1 Hizmetli Odası olarak inşa edilmiştir.